: CQ
levert u onafhankelijk advies voor het opsporen van conventionele explosieven conform de vigerende regelgeving, het Werkveld Specifiek Certificatie Schema voor de Opsporing van Conventionele Explosieven (hierna WSCS-OCE) en het GMV.
Wij zijn geen uitvoerende partij en kennen de de markt en de spelers binnen de nederlandse explosievenopsporing goed.
Sinds de oprichting in 2007 werken we onafgebroken aan een veiliger erfenis.
We hebben onze basis in de Hansestad Wismar.

: DIENSTEN

Omschrijven en beoordelen van Historisch Onderzoek

Het historisch onderzoek naar de aanwezigheid van Conventionele Explosieven is de basis voor mogelijke vervolgonderzoeken. Een onzorgvuldig of niet omvattend uitgevoerd onderzoek kan voor u als opdrachtgever onnodig en/of hoge kosten betekenen.
Een omvattend geformuleerde en gedefinieerde uitvraag, waarin aan de verwachtingen tegemoet gekomen wordt, is echter het begin van goed onderzoek. In veel gevallen wordt echter te weinig aandacht aan deze uitvraag besteed, waardoor er bij oplevering weliswaar een 'standaard' onderzoek conform de WSCS-OCE ligt maar mogelijk niet aan uw verwachting voldaan wordt.
Helaas is ook het uitvoeren van een historisch onderzoek door onderzoeksburo's geen garantie voor een goed uitgevoerd onderzoek.

Wij adviseren u daarbij door het doen van slimme uitvragen en het beoordelen van historische onderzoeken op alle relevante aspecten: wet, omvang, feitelijke basis en logica.

Advies over het definieren van zoekdoelen t.b.v. het opsporen conventionele explosieven

Als resultaat van het historisch onderzoek zijn mogelijk verschillende typen conventionele explosieven voor uw project te verwachten. Moeten deze echt allemaal opgespoord worden en hoe gaat dat in z'n werk? Wat opgespoord moet worden kan verschillen van wat opgespoord kan worden. De vraag wat opgespoord moet is meer het resultaat van de toekomstig geaccepteerde risico's dan van de absolute 100% vrij van explosieven situatie. Wij adviseren u bij het treffen van de juiste afwegingen.

Toetsen en beoordelen van Projectplannen t.b.v. het opsporen van conventionele explosieven

In een projectplan OCE dient het gehele opsporingsproject in al haar facetten omschreven te zijn. Eenmaal goedgekeurd door opdrachtgever en Bevoegd Gezag is het het leidende document, wat regelmatig tot gevolg heeft dat de opdrachtgever tijdens de uitvoering voor onverwachte en ongewenste maar voldongen feiten staat.
Een goed projectplan is duidelijk en omvattend, en laat daarbij geen vragen meer open voor het, soms grillige verloop van een project. Wij toetsen projectplannen OCE op duidelijkheid, wettelijke aspecten, inhoud, anticipatie en verhoudingen.

Validatie van methoden en technieken t.b.v. het opsporen van conventionele explosieven

Er zijn verschillende methoden voor het opsporen van conventionele explosieven, maar ze zijn niet altijd allemaal en overal even geschikt. Indien op de juiste manier ingezet kunnen ze een duidelijker beeld van de ondergrond en daarin aanwezige conventionele explosieven geven. Hoe beter en scherper gedefinieerd kan worden waar en waarnaar gezocht moet worden, hoe beter hierop de methode aangepast kan worden.
Wij adviseren u voor en tijdens projecten over de juiste inzet van meest geschikte methoden.

Project strategie

Hoe moet het aspect OCE binnen uw project het best strategisch aangepakt worden? Waar moet u op letten ?
Elk project kan, ten gevolge van allerlei omstandigheden zoals regels, kosten, afloop en /of politiek complex zijn. De rol van het aspect OCE kan daarbij zelfs bepalend zijn voor het slagen van uw project. Wij adviseren u daarbij graag!

Advies opsporing conventionele explosieven

Wilt u toch nog eens iemand anders horen over een onderzoek van een firma of is de aanbieding van een opsporingsbedrijf onduidelijk?
Wij geven u onafhankelijk advies over vrijwel elk aspect met betrekking tot de explosievenopsporing, zonder daarbij op de voorgrond te treden.

Accuraatheid van onderzoek opsporing conventionele explosieven

Met elk onderzoek naar conventionele explosieven wordt veel data verzameld. Aan het eind van een opsporingsproces wordt deze data echter nooit aan een analyse onderworpen.
Juist deze data is van belang om achteraf de daadwerkelijke kwaliteit en kwantiteit van onderzoek en proces te bepalen en voor de toekomst nader te stroomlijnen. Centrale vraagstellingen:
Wat werd, op basis van historisch onderzoek verwacht?
Wat werd, op basis van geofysisch onderzoek verwacht?
Wat is uiteindelijk aangetroffen?
Hoe groot is daarbij de trefferkans per verwacht type CE geweest?
Hoe accuraat is de dieptebepaling per verwacht type CE ?
Vallen de onderzoeksresultaten binnen de, in het historisch onderzoek, gedefinieerde onderzoeksverwachtingen ?
Wat betekenen discrepanties in onderzoek?
Was de omvang van het onderzoek gerechtvaardigd?

Alles spannende vragen die, mits analyse van de genoemde data mogelijk gemaakt wordt, het onderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van conventionele explosieven onderbouwd maatschappelijk verantwoorder kunnen maken.
CQ voert dergelijke analyses uit, daarbij ondersteund door andere wetenschappers.


: CONTACT  

CQ
adres: Hinter dem Chor 1, 23966, Wismar, BRD
tel: + 49 170 8526869
mail: office [add] cq.nu
web: www.cq.nu
skype: cq
tax -id: DE 814944259